Voor de eigen lessen van Shashaka Yoga gelden de volgende tarieven:

Groepslessen (75 minuten)

  • Proefles* € 5,00
  • Losse les € 12,50
  • Strippenkaart (10 lessen)** € 100,00
Privéles of andere lessen dan de genoemde lessen (75 minuten)***

  • Losse les**** € 60,00
  • Strippenkaart (10 lessen) € 480,00

* Bij inlevering van de flyer is de proefles gratis. 
** Mensen met een uitkering en studenten betalen € 80,00 voor een strippenkaart van 10 lessen. 
*** Tijden van de lessen in onderling overleg te bepalen op een door deelnemer(s) te regelen locatie (bijvoorbeeld thuis). Indien Shashaka Yoga voor een locatie zorgt, brengt dat meerkosten met zich mee. Tarief voor 1 persoon. 
**** Voor elke extra persoon gelden de tarieven als genoemd bij de groepslessen. Neem voor reguliere lessen, anders dan de genoemde lessen, contact op met Shashaka Yoga om afspraken over tarief te maken.